ХІРУРГІЯ

Наше основне завдання - забезпечити сервіс та задовольнити потреби населення в кваліфікованій лікувально-діагностичній допомозі

Щороку виконуємо майже 1000 операцій ("відкритих", ендоскопічних та лапароскопічних) пацієнтам з онкологічною патологією урологічних органів.

Подробнее

Ми надаємо спеціалізовану медичну допомогу за основними урологічними патологіями.

Подробнее

Наше відділення є спеціалізованим обласним центром з надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим з онкологічною патологією верхніх дихальних шляхів.

Подробнее

У відділенні надається висококваліфікована спеціалізована допомога хворим з патологією ЛОР-органів.
Подробнее

Щороку у відділенні проходять лікування понад 750 хворих з тяжким діагнозами. 99,9% наших пацієнтів виписуються із значними покращеннями.

Подробнее

За рік у відділенні виконується понад 800 оперативних високоспеціалізованих втручань при травмах та захворюваннях центральної нервової системи.
Подробнее

Головним завданням відділення є надання спеціалізованої хірургічної допомоги хворим з церебро-васкулярною патологією як в ургентному так і в плановому порядку.
Подробнее

Проводимо сеанси баротерапії стаціонарним пацієнтам і амбулаторним хворим у багатопрофільній обласній лікарні ім. І.І.Мечникова.

Подробнее

Наше відділення є одним з лідерів в Україні у галузі спеціалізованого лікування пацієнтів із захворюваннями магістральних судин.

Подробнее

Відділення з 1990 році працює, як міжобласний центр. За цей час було накопичено значний досвід слухвідновлювальної та функціонально-реконструктивної хірургії.

Подробнее

Відділення хірургії і трансплантації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова є висококваліфікованим спеціалізованим відділенням, яке надає хірургічну допомогу на рівні європейських стандартів.

Подробнее

Дніпропетровський обласний центр гнійно-септичної хірургії було створено на базі обласної клінічної ім. І.І. Мечникова для координації діяльності лікувальних установ області по лікуванню хворих на гнійно-септичну патологію.

Подробнее

У відділенні проводиться діагностика та лікування патології залоз внутрішньої секреції за всеукраїнськими і світовими стандартами.

Подробнее

За рік виконується понад 2000 оперативних втручань як у дорослих так і у дітей з природженими видами щелепно-лицевої області.
Подробнее

Кожен рік в середньому ми виконуємо більше 2000 оперативних втручань пацієнтам із захворюваннями та наслідками травм опорно-рухового апарату.
Подробнее

В ендоваскулярному центрі (рентген-хірургічнрму блоці) щорічно виконується до 1500 лікувальних і діагностичних втручань. Втручання проводяться через малоінвазивний артеріальний пункційний доступ (прокол судини) через стегнову артерію або променеву артерію з відсутністю операційної травми.
Подробнее